Werplekonderzoek

Een werkplekonderzoek heeft een preventief doel. Wanneer een medewerker gezondheidsklachten ervaart, kan dit een reden zijn voor het uit laten voeren van een werkplekonderzoek door een arbeidsdeskundige. Er hoeft in deze situatie nog geen sprake te zijn van ziekteverzuim. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder het mom: voorkomen is beter dan genezen.

Doel
Een werkplekonderzoek beoogt ziekte te voorkomen door de balans te herstellen tussen de belasting van de functie enerzijds en de mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Van belang is dat de analyse en voorgestelde interventies in het onderzoek leiden tot een open dialoog tussen werkgever en medewerker. De arbeidsdeskundige van Q Professionals zal de aanzet geven tot deze dialoog. Het doel is om te komen tot een oplossing. Van belang bij deze oplossing is dat deze past binnen de kaders van de organisatie en voor de medewerker een structurele verbetering inhoudt.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep