Verzuim

Q Professionals kan ondersteuning bieden op diverse terreinen van gezondheid en vitaliteit. Als medewerkers in staat worden gesteld om op een gezonde en prettige manier hun werk te doen, is dat goed voor zowel de medewerker als de organisatie. Wanneer medewerkers gezondheidsklachten oplopen is het zaak deze tijdig te signaleren en waar mogelijk te verhelpen. Indien gezondheidsklachten leiden tot verzuim is een snelle en adequate aanpak van de re-integratie van belang om langdurig verzuim te voorkomen. Zowel met het voorkomen van verzuim als het vroegtijdig aanpakken hiervan bespaart de organisatie veel kosten.

Preventieve dienstverlening
Bij preventieve dienstverlening inventariseren we de situatie binnen de organisatie. We adviseren welke maatregelen preventief genomen kunnen worden om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Daarbij ontzorgen we onze klanten door taken over te nemen en treden we op als partner en adviseur. Bij preventieve dienstverlening kan gedacht worden aan diensten, zoals: casemanagement, eigen regie, coaching en werkplekonderzoek.

Curatieve dienstverlening
De organisatie kan ons inschakelen bij alle vormen van verzuim, zoals: langdurige ziekte, demotivatie en disfunctioneren. Onze dienstverlening is snel en effectief. Door snel zicht te krijgen op het probleem kan het verzuim aanzienlijk beperkt worden. Onze arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig- of werkplekonderzoek op de werkvloer uitvoeren. Mocht de medewerker zijn functie deels of niet kunnen behouden dan is Q Professionals in staat de medewerker snel te re-integreren.

Wat betreft het verzuim werken wij samen met diverse arbodienstverleners.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep