Verwijzers

Volgens onderzoek zijn er in een gemiddelde huisartsenpraktijk 100 tot 200 patiënten met problemen die gerelateerd zijn aan middelenmisbruik of een middelen- en/of gedragsverslaving.

In veel gevallen kan uw patiënt binnen de GGZ geweigerd worden voor behandeling omdat er sprake is van problematisch middelengebruik. Een verwijzing van uw patiënt naar Q Professionals betekent dan een eerste noodzakelijke stap richting behandeling, waarna een vervolgtraject binnen de GGZ in samenspraak met u als verwijzer zo nodig kan worden ingezet.

Q Professionals biedt een zorgvuldige en uitgebreide intakefase met ruim aandacht voor co-morbiditeit. Er vindt eerst een intakegesprek met een psycholoog plaats en vervolgens een adviesgesprek met psychiater, GZ-psycholoog of verslavingsarts. Er is altijd een psychiater betrokken bij onze intakefase. Uit het adviesgesprek volgt de indicatie voor behandeling.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep