Training Re-InForce

De zoektocht naar (ander) werk is een ingrijpende gebeurtenis in ons leven. Werk geeft invulling aan een groot deel van ons bestaan. Het geeft het gevoel dat we iets voor de samenleving kunnen betekenen en vormt een ingang tot meerdere sociale contacten.

Oriëntatie
De zoektocht naar werk gaat niet vanzelf. Het gaat gepaard met de nodige hoofdbrekens, zoeken, oriënteren en twijfelen. Dit proces is te omschrijven met de term oriëntatie. Oriëntatie naar werk, zeker als gevolg van reorganisatie, is vaak een periode van verwarring. Medewerkers zijn soms in staat dit proces zelfstandig uit te voeren, maar vaak is begeleiding nodig. Het is niet altijd helder welk doel men nastreeft. Dat men werk zoekt is vaak het uitgangspunt, maar welke wensen men heeft en wat goed past bij de persoon is vaak niet duidelijk.

Kwaliteiten en drijfveren
In de training Re-inForce worden de persoonlijke wensen, kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke eigenschappen boven tafel gebracht. Duidelijk inzicht in deze aspecten vormt het unieke arbeidsaanbod. Als men deze duidelijk heeft, kan de arbeidsmarkt verkend worden en kan men zichzelf ‘verkopen’.

Daarnaast wordt er in de training onderzocht in welke mate zelfsturing aanwezig is. Dat wil zeggen: in hoeverre heeft/denkt men invloed te hebben op zijn of haar eigen leven en gebeurtenissen? De middelen om het zelfsturend vermogen te verhogen worden tijdens de training aangereikt.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep