Re-integratie

Op het moment dat een medewerker ziek is, is het voor de werkgever een plicht om voldoende te doen aan de re-integratie. Met name bij langdurige ziekte moet gekeken worden naar de mogelijkheden. Dit kan werk in de eigen functie betekenen, maar ook buiten de functie. Alle mogelijkheden moeten bekeken worden. Re-integratie heeft drie vormen: het eerste, het tweede en het derde spoor. Afhankelijk van de beperkingen wordt bekeken welk spoor ingezet moet worden. Hierbij kan Q Professionals ondersteunen.

Re-integratie eerste spoor

Bij re-integratie eerste spoor zijn alle activiteiten gericht op het laten terugkeren van een medewerker in eigen functie of, als dit niet mogelijk is, in een andere functie binnen de organisatie. Iedere dag dat een medewerker afwezig is kost geld. Daarnaast is thuiszitten vaak niet bevorderlijk voor het herstel. Het is daarom zinvol om gezamenlijk te kijken naar hoe de medewerker (weer) geleidelijk het werk kan hervatten.

Lees meer over re-integratie eerste spoor

Re-integratie tweede spoor

Wanneer alle pogingen om een zieke medewerker te re-integreren binnen de eigen organisatie niet gelukt zijn, kan re-integratie tweede spoor worden ingezet. Bij deze vorm van re-integratie gaat het om het zoeken naar een passende functie bij een andere werkgever.

Lees meer over re-integratie tweede spoor

Re-integratie derde spoor

Indien een medewerker twee jaar ziek is geweest en daarna in een WIA WGA-uitkering belandt, kan deze uitkering voor rekening komen van de (ex-)werkgever. Naast het publieke uitkeringsstelsel (via het UWV) kan de werkgever zich namelijk ook via het private stelsel verzekeren voor de WIA-WGA. Dit heet eigen risico dragen, waarbij de uitkeringslasten van een (ex-)medewerker gedurende maximaal tien jaar door de werkgever worden gedragen. Daarnaast is de werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerkers. Een werkgever kan overigens de uitkerings- en re-integratierisico’s onderbrengen bij een verzekeraar. Voor het begeleiden van de (ex-)medewerker naar passend werk kan een derde spoor traject worden gestart.

Lees meer over re-integratie derde spoor

Mobiliteit

Mobiliteit in organisaties is de beweeglijkheid van medewerkers op de werkvloer. Een medewerker die in beweging is en blijft is vaak gemotiveerder en is daarom van grote waarde voor een organisatie. Mobiliteit kan gedwongen of ongedwongen zijn. De situatie kan zich voordoen dat een medewerker een andere plek vindt binnen de organisatie of dat de organisatie afscheid moet nemen van een medewerker. In beide gevallen kan Q Professionals de organisatie of de medewerker(s) ondersteuning en begeleiding bieden bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan. Een mobiliteitstraject is altijd maatwerk waarin wordt afgestemd met de betrokken partijen waar behoefte aan is. De invulling is afhankelijk van diverse elementen zoals opleidingsachtergrond, wensen en leeftijd.
Lees meer over outplacement

Het kan bij mobiliteit gaan om een outplacementtraject in verband met reorganisatie. Een belangrijk onderdeel binnen dit traject is de ondersteuning bij het afscheidsproces. Op het moment dat men naar een nieuwe baan gaat zoeken betekent dat ook dat men afscheid moet nemen van de huidige situatie. Voor veel mensen gaat dit gepaard met negatieve gevoelens. In het outplacementtraject worden deze gevoelens geleidelijk omgezet in gevoelens van hoop, vertrouwen en nieuwe daadkracht. Vervolgens zal men getraind worden in het solliciteren. Er wordt hulp geboden bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrief, men krijgt tips om zich zelfbewust te presenteren tijdens een sollicitatie en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opbouwen en gebruiken van een netwerk.
Lees meer over re-integratie

Op het moment dat een medewerker ziek is moet er volgens de wet gekeken worden naar re-integratiemogelijkheden. In onze trajecten coachen wij mensen in eerste instantie voor de eigen functie en is het traject gericht op de opbouw in eigen functie. Het kan ook voorkomen dat er buiten de huidige organisatie gekeken moet worden naar ander werk. Q Professionals kan hierbij ondersteuning bieden

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep