Preventieve dienstverlening

Door middel van onze preventieve dienstverlening zorgt Q Professionals voor minder verzuim. Wij inventariseren de situatie binnen de organisatie. Aan de hand van deze inventarisatie adviseren wij welke maatregelen preventief genomen kunnen worden om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Daarbij ontzorgen we onze klanten door taken over te nemen en treden we op als partner en adviseur. Onze preventieve dienstverlening bestaat uit: casemanagement, eigen regie en werkplekonderzoek.

Casemanagement
Op het moment dat een medewerker ziek is, wordt er van de werkgever verwacht dat hij hiermee omgaat zoals de Wet Verbetering Poortwachter van hem verlangt. Deze wet gaat de strijd aan met langdurig verzuim en verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Er wordt veel verwacht van een werkgever op het moment dat een medewerker ziek wordt en al helemaal wanneer een medewerker door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs (volledig) arbeidsongeschikt raakt. Q Professionals kan hierbij ondersteuning bieden door het casemanagement over te nemen.

Eigen regie
In de visie van Q Professionals heeft goed gezondheidsmanagement niet enkel betrekking op de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, maar omvat het de optimale inzetbaarheid van de medewerker dat ondersteund wordt door vakkennis, motivatie en een sterke balans tussen werk en privé. Duurzaam inzetbaar zijn én blijven zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als van de medewerkers. Van medewerkers verwachten we dat zij zich bewust zijn van hun eigen fysieke en mentale gezondheid en als professional in staat zijn eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Bij het inbedden van duurzame inzetbaarheid zijn werkgever en medewerker aan zet en is de dialoog tussen medewerker en leidinggevende erg belangrijk. Door middel van onze dienst ‘eigen regie’ willen wij de werkgever opleiden.

Werkplekonderzoek
Een werkplekonderzoek beoogt ziekte te voorkomen door de balans te herstellen tussen de belasting van de functie enerzijds en de mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Van belang is dat de analyse en voorgestelde interventies in het onderzoek leiden tot een open dialoog tussen werkgever en medewerker.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep