Over Wij zijn Q

Wij zijn Q is een bedrijf gericht op bedrijfszorg (Q Professionals) en leefstijlzorg (Q Care)  en maakt onderdeel uit van de Vincere Groep. De Vincere Groep is een netwerk van bedrijven op het gebied van leefstijl zorg, bedrijfszorg, en medische zorg met ruim 270 medewerkers in dienst. Vanuit 15 vestigingen in Limburg, Amsterdam, Zuid-Afrika, Portugal bedienen wij meer dan 3000 cliënten, 500 werkgevers en hun werknemers. Met onze kwaliteit cijfers zijn we met trots marktleider in Nederland.

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit doen we vanuit onze overtuiging ‘Improving your lifestyle”.

Bedrijfszorg

Op het gebied van bedrijfszorg leveren wij dienstverlening aan werknemers die (dreigen) uit (te) vallen. Onze bedrijfsartsen en (burn-out) coaches bieden inzicht en oplossingen over de mate van inzetbaarheid én de benodigde zorg die nodig is om gedeeltelijk of geheel te kunnen terugkeren in werk. In dat kader bieden wij verzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en medische keuringen.

Leefstijlzorg

We zien in de dagelijkse praktijk dat aan uitval op het werk veel meer oorzaken ten grondslag liggen dan zuiver medische problemen. Het gaat dan om problemen die hun oorsprong vinden op het gebied van leefstijl en gedrag en veelal psychisch van aard zijn. Stress, burn-out, psychische en sociale problematiek, verslavingen, schuldenproblematiek en eetstoornissen zijn hier onder andere voorbeelden van. Kwesties die wel door onze collega’s bij werknemers worden gesignaleerd, maar waarvoor specialistische zorg benodigd is om deze problematiek aan te pakken. Ook in deze specialistische zorg voorziet de Vincere Groep vanuit haar diverse expertisebedrijven in het netwerk. Specifiek gaat het om dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Q Professionals), ambulante (thuis) behandeling, bemoeizorg/ FACT, bedrijfsmaatschappelijke issues en andere WMO-diensten (Q Care), schuldhulpverlening (Q Care), verslavingen en eetstoornissen (Vincere-GGZ, 180Gr, Vincere Huguenot, Bekaruu Lodge) en psychische klachten (VAVC, TurningPoint).

Het betreft een intensief samenwerkingsverband dat erop gericht is nieuwe combinaties en mogelijkheden te ontwikkelen met de partners uit de Vincere Groep, met als doel de zorg binnen Nederland te innoveren en optimaliseren.

Kortom: de dienstverlening van de Vincere Groep is erop gericht om zowel mensen in Nederland te helpen gezonder en veiliger te (kunnen) leven, werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid te verhogen.

Maatschappelijk betrokken

De Vincere Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Zo heeft de Stichting Vrienden van Vincere als doel bevolkingsgroepen en/of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied.

Op het gebied van ‘social return on investment ‘zijn wij erg actief waaronder het plaatsen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt binnen onze eigen onderneming.

Daarnaast is Vincere sinds seizoen 2015–2016 als sponsor verbonden aan Roda JC. Samen met RJC worden maatschappelijke preventieprogramma’s ontwikkeld en uitgerold om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezondere, vitalere en gelukkigere samenleving. Een recent voorbeeld hier is het 40dagennee preventieprogramma (www.40dagennee.nl).

Samenwerken

Van preventie, bemoeizorg, interventies, ambulante en klinische detox en behandelingen tot IHT en nazorg wordt geleverd door de Vincere Groep. Daarnaast werken we graag samen met ketenpartners om zo de optimale zorg voor mensen te kunnen leveren.

Missie – Visie

“Het is niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden die overleeft…”

(Darwin)

Vanuit de uitspraak van Darwin hebben wij Samen staan we STER(K) ontwikkeld.

“Samen toewerken naar eigen kracht en regie”.

Wij zien ieder mens als een STER met eigen talenten en krachten. Dit is het uitgangspunt van de Q collega’s om met cliënten aan het werk te gaan. Met als doel dat iedereen kan participeren in de maatschappij.

Kernwoorden die voor Q de spijker op de kop slaan:

Motiveren – Kwaliteit – Enthousiasmeren – Positiviteit – Afspraak is afspraak – Doen! – Pragmatisch – Dynamisch – Win-win situatie.

STERK begint bij de Q collega’s welke onze clienten weten te motiveren samen toe te werken naar eigen regie en kracht. Samen staan we voor de kwaliteit van het traject en resultaat, samen zijn wij Q!

Op een respectvolle manier gaat Q aan de slag om het enthousiasme van de werknemer weer naar boven te halen. Wij kijken naar hetgeen wél kan!

Samendoen we er alles aan om weer positief en energiek in het leven te staan. Het zet mensen aan om het hoogst haalbare uit zichzelf te halen, hard aan te poten en het uiteindelijke doel te behalen. De makkelijkste weg is geen eindstation voor Q. De regel ‘afspraak is afspraak’ staat hoog in het vaandel. Samen denken wij vooruit en zetten op een creatieve manier alle zeilen bij om tot een oplossing te komen. We wachten niet af; aanpakken hoort bij onze werkhouding. Werk aan de winkel en ervoor gaan. Samen Doen! Daarbij houden we het persoonlijke aspect en het streven naar een gezamenlijk doel altijd in balans.

En daarom is Q een pragmatisch en dynamisch bedrijf dat altijd gaat voor een win-win situatie voor alle partijen. Samen staan we STERK, wij-zijn-q.nl

Wie niet mee kan of mag doen aan betaalde arbeid loopt een steeds groter risico ook aan andere aspecten van de samenleving niet volwaardig mee te kunnen doen. Sommige mensen zijn aangewezen op langdurige ondersteuning.

Wij gaan uit van de talenten en capaciteiten van onze cliënten. Door de focus te leggen op de talenten en mogelijkheden van de mens wordt de cliënt positief bevestigd en ondersteund. Hiermee worden het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid ondersteund. Belangrijk hierbij is dat wij niet de regie en de verantwoordelijkheid bij de deelnemer wegnemen, maar hem/haar ondersteunen om zelf leiderschap te tonen.

Cliënten kunnen bij Q Professionals instromen vanuit arbeid (uitval of ziekte) en zorg. Zij worden begeleid in re-integratie, activering of dagbesteding. Wij realiseren een zo groot mogelijke uitstroom naar arbeid door middel van beschermde activering en externe activering – al dan niet in combinatie met jobcoaching.

Middels beschermde werkplekken en langdurige coaching en begeleiding krijgen ook deze mensen een kans om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Door creatieve, vernieuwende en onconventionele Leerwerkprojecten zullen de deelnemers werkervaring opdoen en worden er kansen gecreëerd voor een terug keer naar de arbeidsmarkt, scholing of om op een andere wijze maatschappelijk actief zijn.

Kortom

Samen persoonlijke- en van buitenaf opgelegde druk wegnemen/verminderen, om samen met jou keuzemogelijkheden te creëren, waardoor wij samen buiten (referentie)kader s kunnen kijken en acteren. In deze aanpak gaan wij samen uit van gedeelde verantwoordelijkheid waardoor er ook een gedeelde motivatie ontstaat.

 

Het is niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden die overleeft. (Darwin)

 

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep