Outplacement

Door verschillende situaties kan het voorkomen dat er afscheid genomen moet worden van een werkgever of medewerker. Q Professionals kan door middel van outplacement medewerkers ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Een outplacementtraject is altijd maatwerk. De invulling is afhankelijk van diverse elementen zoals de achtergrond van de opleiding, wensen en leeftijd.

Bij de outplacementbegeleiding van Q Professionals krijgt de medewerker een vaste coach. Deze coach stimuleert, corrigeert, activeert, motiveert en confronteert de werknemer waar dat nodig is. De coach denkt mee met de medewerker en bespreekt de voortgang van het proces. Over het algemeen komen er vier stappen aan de orde in onze outplacementtrajecten.

Verwerking van de situatie – stap 1
Afscheid moeten nemen van het werk en de huidige werkkring heeft op de meeste medewerkers een grote invloed. Het is voor de voortgang van het traject van groot belang dat het verlies van de bestaande situatie goed verwerkt wordt. In de Re-InForce training wordt aandacht besteed aan de rouwverwerking en wordt ervoor gezorgd dat medewerkers weer grip op de situatie en zichzelf krijgen. Het in actie komen van de medewerker om nieuwe uitdagingen aan te gaan is een doel.

Zelfanalyse – stap 2
Door middel van een loopbaanonderzoek kunnen mensen meer kennis krijgen over zichzelf. Q Professionals heeft de beschikking over een breed pakket aan persoonlijkheids-, capaciteiten- en beroepskeuzetests om zo een volledig diagnostisch onderzoek te kunnen doen. De inzet van een loopbaanonderzoek is een goed hulpmiddel in de zelfanalyse-fase van een outplacementtraject. Het motto in de zelfanalyse-fase is “ken jezelf”. Om doelmatig de zoektocht naar werk te kunnen starten zijn de vragen: “wie ben ik?”, “wat wil ik?” en “wat kan ik?” van belang. Deze drie kernvragen zullen in deze fase beantwoord worden. De antwoorden dienen als basis voor volgende stappen.

Sollicitatietraining – stap 3
In deze meerdaagse training leert de medewerker de belangrijkste aspecten van het solliciteren. Centraal staat het praktisch oefenen van vaardigheden door middel van groepsopdrachten. Er wordt onder andere gekeken naar de kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen van iedere medewerker. Verdere onderwerpen die aan bod kunnen komen in de sollicitatietraining zijn: netwerken, vacature-analyse, het maken van een sollicitatiebrief en cv, open sollicitaties, non-verbale communicatie en last but not least: Social Media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook.

Jobfinding – stap 4
Door het intensieve contact met werkgevers hebben de jobcoaches van Q Professionals veel inzicht in de ontwikkelingen bij diverse organisaties. Waar mogelijk worden zogenaamde verborgen vacatures gevonden en onder de aandacht van de medewerker gebracht. Dankzij deze informatie kan de jobcoach een vacature in een vroeg stadium met de medewerker bespreken.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep