Inzetbaarheidscoach

Door middel van onze dienst ‘inzetbaarheidscoach’ willen wij de werkgever opleiden op het gebied van verzuim. Hierbij hanteren wij een duidelijke integrale benadering. Bij verzuim is het van belang om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de persoonsaspecten die van invloed zijn op zijn inzetbaarheid. Dit betekent naast het beoordelen van de actuele gezondheid van de medewerker eveneens oog te hebben voor onder andere privésituatie, financiële situatie, leefstijl, zelfsturend vermogen en werktevredenheid. Hoe completer het beeld, des te beter is de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Deze benadering sluit aan op de principes van het gedragsmodel, namelijk afspraken maken over houding en gedrag.

Eigen regie

Door middel van het inzetten van een inzetbaarheidscoach implementeren wij het Eigen Regie Model binnen de organisatie. Dit betekent dat de organisatie maximale invloed kan uitoefenen op het verzuim, doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt. Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden en P&O over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Bovendien is werken in het Eigen Regie Model alleen mogelijk als de organisatie verzuim vanuit de gedragsmatige visie benadert.

De gedragsmatige visie is van belang omdat de meeste verzuimmeldingen niet medisch bepaald zijn. Een groot gedeelte van het ziekteverzuim in een organisatie bestaat uit gedragsbepaald verzuim. De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker; hij is dus geen beslisser in het verzuimproces. Bij het Eigen Regie Model is de dialoog tussen leidinggevende en medewerker erg belangrijk. Er dient een relatie tussen medewerkers en leidinggevende te zijn. Er moeten afspraken gemaakt worden over houding en gedrag en er moet niet gestuurd worden op het medisch model.

Investeren in duurzame inzetbaarheid leidt tot een optimale inzet van medewerkers, vitaliteit, minder verzuim, meer productiviteit, plezier en betrokkenheid!

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep