Onze dienstverlening

Iedereen kan psychische klachten krijgen. Deze klachten kunnen van korte of langere duur zijn en kunnen het dagelijkse leven en functioneren negatief beïnvloeden en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Om klachten te verminderen en ook weer met voldoening aan het werk te gaan, biedt Q Professionals individuele- en groepsbehandelingen aan.

Q Professionals is gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende behandelingen. Tijdens onze begeleiding helpen onze (GZ-) psychologen de cliënt zelf weer de regie te nemen. Hiervoor maken zij gebruik van verschillende bewezen methodieken.

Om onze dienstverlening goed te laten aansluiten bij de hulpvraag, starten wij onze dienstverlening over het algemeen met het Onderzoek & Advies (O&A). Dit betreft een intake. Op basis van de uitkomsten van het O&A geven wij een advies over het vervolgtraject. Dit kan bestaan uit individuele behandeling, Mindcoaching, competentietrainingen en/of psychodiagnostisch onderzoek.

Onderzoek & Advies

Wanneer u (dreigend) verzuimt als gevolg van psychische klachten kunt u via uw werkgever of via de bedrijfsarts een Onderzoek & Advies (O&A) aanvragen. Met behulp van dit onderzoek worden uw klachten en in stand houdende factoren in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken wat u, ondanks de klachten, nog wel kan. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen u en uw werkgever een advies over het vervolgtraject. Q Professionals zoekt altijd de gemene deler tussen werkgever en medewerker. U bent immers beiden gebaat bij een doeltreffende begeleiding.

Inhoud O&A

Een O&A bestaat uit:

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek vindt een screening plaats, gericht op de klachten en krachten. Het doel is het structureren van (onderliggende) problemen en vaststellen wat de hulpvraag is. Tevens wordt input over het gewenste resultaat van de leidinggevende gevraagd.

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit het invullen van gevalideerde vragenlijsten en een leefstijl inventarisatie.

Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek bespreekt onze (GZ-)psycholoog met u het conceptrapport inclusief het advies voor het vervolgtraject.

Doel en Adviesplan
Na uw akkoord wordt het ‘Doel en Adviesplan’ verstuurd naar de bedrijfsarts en uw werkgever/ leidinggevende.

Het aanbevolen vervolgtraject start na akkoord van uw werkgever/leidinggevende.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep