Curatieve dienstverlening

Naast de preventieve dienstverlening kan Q Professionals ook ondersteunen op het moment dat er verzuim plaatsvindt, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, demotivatie en disfunctioneren. Door snel zicht te krijgen op het probleem kan het verzuim aanzienlijk beperkt worden. Onze arbeidsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig- of werkplekonderzoek op de werkvloer uitvoeren. Mocht de medewerker zijn functie (deels) niet kunnen behouden dan is Q Professionals in staat de medewerker snel te re-integreren.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet tijdens de eerstejaarsevaluatie van een zieke medewerker. Het onderzoek is bedoeld om de re-integratiemogelijkheden voor de eigen functie te onderzoeken. Daarnaast worden ook de overige re-integratiemogelijkheden op andere functies binnen de eigen organisatie onderzocht.

Re-integratie eerste spoor
Bij re-integratie eerste spoor zijn alle activiteiten gericht op het laten terugkeren van een medewerker in eigen functie of, als dit niet mogelijk is, in een andere functie binnen de organisatie. Iedere dag dat een medewerker afwezig is kost geld. Daarnaast is thuiszitten vaak niet bevorderlijk voor het herstel. Het is daarom zinvol om gezamenlijk te kijken naar hoe de medewerker (weer) geleidelijk het werk kan hervatten.

Re-integratie tweede spoor
Wanneer alle pogingen om een zieke medewerker te re-integreren binnen de eigen organisatie niet gelukt zijn, kan re-integratie tweede spoor worden ingezet. Bij deze vorm van re-integratie gaat het om het zoeken naar een passende functie bij een andere werkgever.

Re-integratie derde spoor
Indien een medewerker twee jaar ziek is geweest en daarna in een WIA WGA-uitkering belandt, kan deze uitkering voor rekening komen van de (ex-)werkgever. Naast het publieke uitkeringsstelsel (via het UWV) kan de werkgever zich namelijk ook via het private stelsel verzekeren voor de WIA-WGA. Dit heet eigen risico dragen, waarbij de uitkeringslasten van een (ex-)medewerker gedurende maximaal tien jaar door de werkgever worden gedragen. Daarnaast is de werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerkers. Een werkgever kan overigens de uitkerings- en re-integratierisico’s onderbrengen bij een verzekeraar. Voor het begeleiden van de (ex-)medewerker naar passend werk kan een derde spoor traject worden gestart.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep