Burn-out / Opdrachtgever

Een goed werkgever zet in op inzetbaarheid.

Wij activeren
Iedereen is gebaat bij duurzame inzetbaarheid. Voor de werknemer is een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Voor de werkgever is het belangrijk om gemotiveerde en competente werknemers te hebben. Door vroegtijdig mentale of fysieke problemen te signaleren, kan een werkgever snel ingrijpen en bijsturen. Q Care biedt een breed scala aan instrumenten om actief te werken aan een langdurige inzetbaarheid.

Opdrachtgever
Wanneer medewerkers lekker in hun vel zitten, zich gewaardeerd en gesteund voelen, geven ze het beste van zichzelf. Dit wilt u natuurlijk graag zo houden. Echter, iedereen kan psychische problemen krijgen, zoals angst- en depressieve klachten, burn-out etc. Deze klachten kunnen ook het functioneren nadelig beïnvloeden en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben.

Q Care is er voor elke medewerker, die om welke reden dan ook psychische problemen ervaart en daardoor niet meer met voldoening werkt of niet meer inzetbaar is. De psychologen van Q Care leggen in de begeleiding altijd een link met werk; werk biedt aanknopingspunten voor (re)activering, sociale contacten en het aanleren van nieuwe (werk)gewoontes. Het weer met voldoening aan het werk zijn, is het gemeenschappelijke doel van u en uw medewerker en dus ook van Q Care. De koppeling tussen behandeling en re-integratie is merkbaar in onze aanpak en in de houding van onze psychologen.

Werkwijze
Onderzoek & Advies (O&A): de aanvraag voor een behandeling voor uw medewerker wordt door de leidinggevende ingediend. Dit gebeurt vaak in overleg met de medewerker en meestal op advies van de bedrijfsarts en bestaat uit online tests, een intakegesprek en adviesverslag.

Adviesgesprek
Tijdens dit gesprek bespreken we de uitkomst van het O&A inclusief de doelen met de medewerker. Na toestemming van de medewerker vindt overleg plaats met de leidinggevende en aan hem goedkeuring gevraagd voor de voorgestelde behandeling.

Start behandeling
Na akkoord van de leidinggevende starten we de behandeling. In het begin vinden de sessies frequent plaats. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op het herstel.

Driegesprek met de leidinggevende
Na enkele sessies wordt de medewerker door onze psycholoog verzocht tot het inplannen van een zogenaamd driegesprek met de leidinggevende en de psycholoog. Hier wordt een verslag van gemaakt dat, na toestemming van de medewerker, ook naar de leidinggevende wordt gestuurd.

Eindevaluatie
Aan het einde van de behandeling koppelt de psycholoog door middel van een verslag de uitkomst terug aan de leidinggevende. Gedurende de gehele behandeling stemt onze psycholoog, indien gewenst, af met de leidinggevende en/of bedrijfsarts. Het initiatief hiertoe kan ook uitgaan van de leidinggevende of de bedrijfsarts. Voor alle contactmomenten met derden vragen onze psychologen eerst toestemming aan de medewerker.

Waarom Q Professionals?

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Professionals| Powered by Vincere Groep